“In 333 BC, while wintering at Gordium, Alexander attempted to untie the knot. When he could not find the end of the knot, he sliced it with a stroke of his sword, producing the required ends”

VILKA ÄR VI

Vi inser att många problem är lika komplicerade som en Gordisk Knut. Lösningen ligger ofta dold bakom ett nystan av hinder, osäkerhet och rädslor. Lösningen verkar oftast vara inlåst.

Ett svärd kan klyva en knut, en nyckel kan öppna många lås.

Bakom var och en av våra produkter finns det en blandning av innovation, utveckling, passion för kvalitet och engagemang för våra kunder. Vi strävar efter att leverera de enklaste, smidigaste och mest effektiva lösningarna.

“Vårt uppdrag är att förse patologi, histologi och cytologi laboratorier med de senaste och mest innovativa samt banbrytande lösningarna”

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. GordiamKey har utvecklat en del innovativa lösningar med hjälp av Vinnovas stöd.
GordiamKey är stolt över att få vara en del av Medicon Valley Alliance, den medlemsorganisation i det dansk-svenska life science klusteret Medicon Valley