Upptäck våra instrument och lösningar för provmärkening

SLIDEBEL

Automatic, on-demand, microscope slide printer. Prints on any microscope slide.

UPPTÄCK SLIDEBEL
CHEMLABELS

Chemical-resistant labels for medical laboratories. Designed to withstand extreme conditions.

UPPTÄCK CHEMLABELS