Upptäck våra instrument och lösningar för provmärkening

SLIDEBEL
Automatic, on-demand, microscope slide printer. Prints on any microscope slide.
UPPTÄCK SLIDEBEL
SLIDEBEL TILLBEHÖR
Chemical-resistant labels for medical laboratories. Designed to withstand extreme conditions.
UPPTÄCK SLIDEBEL TILLBEHÖR
CHEMLABELS
Chemical-resistant labels for medical laboratories. Designed to withstand extreme conditions.
UPPTÄCK CHEMLABELS
Slidebel Tools
LÄS MER